Wolontariat

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w Małopolsce.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Nowego Sącza trafiliśmy do grona 127 uczestniczących w konkursie organizacji  i zostaliśmy laureatem w dziedzinie "polityka społeczna".

W uzasadnieniu przyznania nagrody Kapituła Konkursu napisała: za niezwykle pionierskie i nowatorskie projekty ukierunkowane na kreowanie właściwych postaw i wzorów społecznych wśród dzieci i młodzieży, w tym za wyjątkowo oryginalne i ciekawe sposoby zagospodarowywania dzieciom wolnego czasu; za promocję i organizację wolontariatu, a zwłaszcza za utworzenie na Sądecczyźnie "Młodzieżowego Centrum Wolontariatu"; w szczególności zaś za wielki profesjonalizm i ogromną pasję w prowadzonej na co dzień działalności".

Marcin Kałużny, prezes stowarzyszenia: Te kryształy będą żywe i będą dalej rosły. Będziemy jeszcze więcej pomagać. Dziękuję wszystkim, którzy mają wkład w dobro, które rozdajemy innym.

 

  • Małgosia Wróbel "Osobowością Roku" Ziemi Limanowskiej

Współzałożycielka, a obecnie członek zarządu naszego Stowarzyszenia oraz autorka i koordynatorka projektu "Chata - czyli domu dla młodzieży opuszczającej placówki wychowawcze i nie mającej wsparcia w rodzinie - Małgorzata Wróbel - została Osobowością Roku 2007 Ziemi Limanowskiej, w plebiscycie Starostwa Powiatowego w Limanowej i Dziennika Polskiego.
Gosiu - cieszymy się. Na tę nagrodę solidnie zapracowałaś ! Życzymy sił, wytrwałości, czuwania Opatrzności i dalszego rozwoju "Chaty".

  • Wolontariusze SURSUM CORDA uznani za "ludzi roku" przez Dziennik Polski

Wolontariusze skupieni wokół naszej organizacji zostali przez redakcję Dziennika Polskiego uznani za "ludzi roku" w dodatku "Remanent 2008 - czyli 365 dni widziane z perspektywy 31 grudnia" (Dziennik Nowosądecki z dn. 31.12.2008).
W uzasadnieniu można m.in. przeczytać: "To był ich rok. Nie pozostawali głusi na żadne wołanie o pomoc, organizując niezliczoną ilość akcji, które miały wymierny efekt materialny i społeczny.  W zalewie lizusowskich laurek wystawianych semestralnie w różnych miejscach przy okazji zmiany daty, ich intencje pozostają jasne i klarowne - po prostu chcą pomagać."
Dziękujemy za docenienie i zauważenie pracy wolontariuszy - takie rzeczy, co tu dużo mówić, dodają skrzydeł. Będziemy się jeszcze więcej starać!

  • Ziarnko Gorczycy dla Sursum Corda

Z dumą informujemy, iż otrzymaliśmy statuetkę Ziarnko Gorczycy za "hojne i mądre wspieranie inicjatyw dobroczynnych oraz godną naśladowania postawę wobec potrzebujących na terenie Ziemi Sądeckiej".
Nie jest to jednak wyłączny sukces załogi Stowarzyszenia SURSUM CORDA. To wyróżnienie i docenienie mnóstwa osób, które współpracują z nami: 700 wolontariuszy działających w kilku programach pomocowych, czy ludzi tworzących "Chatę" - dom dla młodzieży usamodzielniającej się i zagrożonej wykluczeniem społecznym. To Ziarnko ma siłę uśmiechu tysiąca już dzieci, które przeżyły z nami swoją wakacyjną przygodę - kolonię letnią. Ma moc dziesiątek osób, które poświęciły swój czas w programie "Na Ratunek", gdzie walczymy o zdrowie i życie. To Ziarnko skupia w sobie także tysiące osób i firm, które dzielą się z nami swoją radą, dobrym słowem i cząstką dorobku materialnego. JEST TO WIĘC NASZE WSPÓLNE ZIARNKO GORCZYCY!
Dziękujemy, że dzięki Wam możemy skutecznie realizować to, co stałą się naszą wspólną pasją: pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki temu zawołanie Jana Pawła II: "Sursum Corda - w górę serca" może być u nas codziennością !
Obiecujemy, że będziemy dbać o to Ziarnko, żeby dalej przynosiło dobre owoce.

Treść uzasadnienia przyznania nagrody przez kapitułę Ziarnka Gorczycy: Pomagać mądrze - jak to robić? Nie wyręczać! Człowiek jest godzien być samodzielnym. Trzeba więc konsekwentnie realizować działania, które uczą samodzielności, rozwijają postawę wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Jest w Nowym Sączu taka grupa ludzi, która wiele lat temu postanowiła: tworzymy warunki do wzajemnego pomagania, w klimacie zaufania, przejrzystych zasad i konsekwencji. I coraz lepiej udaje im się realizować to postanowienie.
Za wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie i "ogarnianie" jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów tak pożądanych w pracy organizacji pozarządowych "Ziarnko Gorczycy 2009" otrzymuje - w górę serca - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.
          

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: